ZDRAVOTNÉ STREDISKO LEDNICKÉ ROVNE 

 

OBVODNÉ AMBULANCIE

 

Mudr. Provazníková 042/46 93 504

Mudr. Galajda 042/46 93 417

 

DETSKÉ AMBULANCIE

 

Mudr. Talafa 042/46 93 589

Mudr. Fuzáková 042/46 93 532

 

ZUBNÁ AMBULANCIA

 

Mudr. Crkoňová 042/46 93 754

 

LEKÁREŇ PURUS  filialka Lednicke Rovne 042/ 46 93 566

 

 

ZÁVODNÉ ZDRAVOTNÉ STREDISKO CRYSTAL – Led. Rovne

 

OBVODNÁ AMBULANCIE

 

Mudr. Jancová 042/ 46 01 117