Neštátne zdravotné zariadenie

Neštátne zdravotné zariadenie

Lekár MUDr. Xxxxx Yyyyy
Sestra Xxxxx Yyyyy

Pondelok – 8:00 -12:00 h
Utorok – 8:00 -12:00 h
Streda – 8:00 -12:00 h
Štvrtok – 8:00 -12:00 h
Piatok – 8:00 -12:00 h
Odbery – 7:00 -8:00 h

Ostatné informácie… (tel.číslo, poschodie, číslo dverí, …)

druha anesteziologicska

Neštátne zdravotné zariadenie

sd
Lekár MUDr. Xxxxx Yyyyy
Sestra Xxxxx Yyyyy
Pondelok – 8:00 -12:00 h
Utorok – 8:00 -12:00 h
Streda – 8:00 -12:00 h
Štvrtok – 8:00 -12:00 h
Piatok – 8:00 -12:00 h
Odbery – 7:00 -8:00 h
Ostatné informácie…

Anestéziologická ambulancia

Neštátne zdravotné zariadenie

Lekár MUDr. Xxxxx Yyyyy
Sestra Xxxxx Yyyyy

Pondelok – 8:00 -12:00 h
Utorok – 8:00 -12:00 h
Streda – 8:00 -12:00 h
Štvrtok – 8:00 -12:00 h
Piatok – 8:00 -12:00 h

Odbery – 7:00 -8:00 h

Ostatné informácie…